Wordt óók lid van de Scimitar Club Nederland!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Kosten Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost €42,50*/**/***/**** per jaar.

*Nieuwe leden betalen een eenmalige bijdrage van €10,- als inschrijfgeld.

**Indien gebruik gemaakt wordt van automatische incasso geldt een jaarlijkse korting van €2,50.

*** Indien men vanaf 1 september van het lopende kalenderjaar lid word bedraagt het tarief slechts 30%.

**** Bij lidmaatschap na 1 december is het lidmaatschap gratis. Wel is het inschrijfgeld en de contributie voor het volgende jaar van toepassing (u profitieert indien er in het volgende kalenderjaar contributie verhogingen zijn).

Bank
NL 17 INGB 0006 2690 18 tnv Scimitar Club Nederland

Ja, ik wil graag lid worden van de Scimitar Club Nederland:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Adres (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Postcode (verplicht)

Land

Telefoonnummer

Model Scimitar

Uw bericht